مجموعه قوانین

رويه حفاظت از اطلاعات:
شرکت نگار شبکه حق محرمانه ماندن اطلاعات کاربران را به رسميت می‌شناسد. بخش رويه حفاظت از اطلاعات اين وب سايت، نحوه جمع‌آوری اطلاعات کاربران در زمان بازديد آنان از وب‌سايت شرکت نگار شبکه و نحوه استفاده از اين اطلاعات را تشريح می‌نمايد.

اطلاعات شخصی:
اطلاعات شخصی آن دسته از اطلاعات می‌باشند که امکان شناسايی کاربران را برای شرکت فراهم می‌آورند. اين اطلاعات شامل مواردی همچون نام، آدرس ايميل، آدرس پستی، شماره تلفن، نام شرکت و يا سازمان محل فعاليت کاربران می‌گردد.

اطلاعات شخصی که شرکت نگار شبکه به جمع آوری آن می‌پردازد:
کاربران می‌توانند از اغلب بخش‌های وب‌سايت حاضر بدون برجا گذاشتن هرگونه اطلاعات شخصی بازديد نمايند ليکن دسترسی به برخی بخش‌های اين وب‌سايت ممکن است تنها در صورت ارائه رمز عبور ميسر می‌گردد. زمانيکه کاربران جهت دريافت رمز عبور اقدام می‌نمايند و يا جهت دريافت ايميل‌های خبر رسانی شرکت، شرکت در سمينارها و يا برای دريافت اطلاعات و خدمات بيشتر در بخش‌های مختلف وب‌سايت ثبت نام می‌نمايند اطلاعات شخصی آنان توسط شرکت نگار شبکه جمع آوری می‌گردد. ساير اطلاعاتی که شرکت نگار شبکه به جمع آوری آن می پردازد: شرکت نگار شبکه جهت سهولت بازديد کاربران در وب‌سايت خود از تدابير خاصی استفاده می‌نمايد تا مراجعه کنندگان به اين سايت را از وارد نمودن مجدد داده‌های خود در هر بازديد از وب سايت شرکت بی‌نياز نمايد. اين امکان همچنين به منظور بررسی و نظارت بر ميزان استفاده از قسمت‌ها و امکانات مختلف وب‌سايت توسط اين شرکت مورد استفاده قرار گرفته و در طول زمان اطلاعات مفيدی را جهت ارتقاء کيفيت وب‌سايت شرکت فراهم می‌نمايد. زمانيکه کاربران از وب‌سايت حاضر بازديد می‌نمايند همانند اغلب سايت‌های ديگر، نام دامنه‌ی مورد استفاده کاربر، آدرس IP کامپيوتر و نوع مرورگر مورد استفاده در زمان بازديد به صورت خودکار ثبت می‌گردد.
اين اطلاعات به شرکت نگار شبکه اين امکان را می‌دهد که وب‌سايت حاضر را با ارائه و تکميل صفحات و مطالبی که کاربران تمايل بيشتری به استفاده از آن دارند بهبود بخشد و همچنين از اين اطلاعات جهت برآورده سازی اهداف آماری و بررسی الگوهای کاربری سايت بهره گيرد. شايان ذکر است که اين اطلاعات جهت شناسايی شخصی کاربران مورد استفاده قرار نمی‌گيرد.

نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران:
شرکت نگار شبکه جهت ثبت نام کاربران در سمينارها، اختصاص رمز عبور و يا اقدام بر روی ساير درخواست‌های آنان از اطلاعات شخصی ثبت شده استفاده می‌نمايد.

نحوه حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران:
شرکت نگار شبکه خود را متعهد می‌داند اطلاعاتی را که کاربران از طريق وب‌سايت حاضر در اختيار اين شرکت می‌گذارند به صورت منطقی حفظ نمايد. اطلاعات شخصی کاربران تنها در دسترس افراد مجاز در شرکت نگار شبکه قرار گرفته و از طريق فايروال‌ها و شاخص‌های استاندارد امنيت صنعتی به صورت محرمانه حفاظت خواهند شد. همچنين شرکت نگار شبکه اين امکان را دارد که اطلاعات حساس و داده‌های تعاملی را از طريق کدگذاری لايه سوکت امن (SSL) منتقل نمايد.

تقسيم اطلاعات با ساير اشخاص در شرکت نگار شبکه:
شرکت نگار شبکه اطلاعات شخصی جمع آوری شده کاربران را به فروش نگذاشته و از طريق آنها به تجارت مبادرت نخواهد نمود. تنها در صورت دريافت مجوز از کاربران و يا مراجع قانونی، شرکت نگار شبکه اين اطلاعات را صرفاً در اختيار شرکت‌های وابسته به نگار شبکه و يا افرادی که برخی از امور وب‌سايت حاضر را انجام می دهند، محصولات اين شرکت را به فروش می‌رسانند و يا شرکت نگار شبکه را در ارائه خدمات ياری می‌دهند قرار خواهد داد. شايان ذکر است که شرکت نگار شبکه مجاز است تا در صورت نياز، اطلاعات کاربران را به مراجع قضايی داخل و يا خارج از کشور ارائه نمايد.

کنترل کاربران بر روی اطلاعات شخصی خود:
هنگامی که کاربران برای دريافت اکانت و يا ثبت اطلاعات شخصی در سايت شرکت نگار شبکه ثبت‌نام می‌نمايند، بعضاً از طريق ايميل، پست و يا تلفن به دلايلی همچون اطلاع رسانی در مورد خدمات و يا محصولات جديد شرکت نگار شبکه با آنان تماس حاصل می‌گردد. کاربران وب‌سايت حاضر با غيرفعال نمودن اکانت خود می‌توانند اين دسته از تماس‌ها را متوقف سازند. در صورت عدم تمايل به ادامه فعاليت اکانت خود در وب‌سايت شرکت نگار شبکه، کاربران می‌توانند با برقراری تماس با اين شرکت نام خود را از ليست مربوطه حذف نمايند.

پيوند به ساير وب‌سايت‌ها:
وب‌سايت حاضر شامل پيوندهايی به ساير سايت‌ها می‌گردد. در صورتيکه کابران درصدد بازديد از هريک از اين وب‌سايت‌ها برآيند، از آن پس رويه حفاظت از اطلاعات آن وب‌سايت اعمال خواهد شد. رويه حفاظت از اطلاعات شرکت نگار شبکه تنها مربوط به اطلاعاتی می‌گردد که از وب سايت اين شرکت جمع‌آوری می‌شود.

تغييرات در رويه حاضر:
در صورت بروز تغيير در نحوه استفاده از اطلاعات شخصی، اين تغييرات بر روی وب‌سايت اين شرکت قرار خواهد گرفت. شرکت نگار شبکه به کاربران پيشنهاد می‌نمايد که به صورت دوره‌ای اين صفحه از وب‌سايت حاضر را جهت آگاهی يافتن از تغييرات احتمالی قوانين مطالعه نمايند. تغييرات در مورد کليه اطلاعات ارائه شده توسط کاربران (پيش از اعلام تغييرات و پس از اعلام تغييرات) صدق می‌نمايد.

در صورت وجود هرگونه ابهام در رابطه با اين قوانين و يا اطلاعات شخصی بر روی اين وب‌سايت، لطفاً سوالات و نظرات خود را از طريق ايميل با شرکت نگار شبکه درميان بگذاريد.