بهار و تابستان 1390

مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های ICT, IT

PDF Flash 2KB

پاییز و زمستان 1389

اخذ مجوز شورای عالی انفورماتیک | اجرای پروژه شبکه شهرداری منطقه 3 | ارائه یک الگوی امنیتی برای شبکه های کامپیتوری |
ضعف مدیریت پروژه های آی تی

PDF Flash 2KB

بهار 1389

آغازی بر دهه دوم فعالیت شرکت | افتتاح سایت جدید | معرفی UTM میکروتک | مصاحبه با سرپرست بانک صادرات استان قزوین

PDF 1,496 KBFlash 4,87 MB

زمستان 1388

ارتقاء مجوز شرکت در شورای عالی انفورماتیک | نگارشبکه از پیشگامان تجارت الکترونیک با نصب دو هزارمین پایانه |
معرفی لگراند و عکسهایی از قطعات و...

PDF 1,474 KBFlash 4,54 MB

تابستان و پاییز 1388

شبح بحران اقتصاد جهانی در استان | نگارشبکه در جمع بزرگان شورای عالی انفورماتیک |
توسعه فعالیت بخش کارت اعتباری در شرکت و...

PDF 3,096 KBFlash 7,09 MB

بهار 1388

الکامپ دیگری برای استان، فرصت ها و تهدیدها | پروژه ی ملی دیگری از نگارشبکه |
بازارهای نوین پرداخت الکترونیک در استان | و ...

PDF 3,397 KBFlash 6,39 MB

پاییز و زمستان 1387

ارتقاء مجوز شرکت در شورای عالی انفورماتیک | نگارشبکه از پیشگامان تجارت الکترونیک با نصب دو هزارمین پایانه |
معرفی لگراند و عکسهایی از قطعات و...

PDF 2,848 KBFlash 6,70 MB

تابستان 1387

برای دومین سال پیاپی ،واحدنمونه ی استانی | ضیافت افطاری موسسه در آستانه ی هشتمین سالگرد فعالیت شرکت |
معرفی نطام صنفی و...

PDF 1,114 KB Flash 4,45 MB

بهار 1387

مصاحبه با دکتر حسین بزرگی | معرفی شرکت | جایگاه روتر در شبکه های lan و wan |
درباره شبکه های بیسیم | و ...

PDF 896 KB Flash 4,21 MB