اهميت و جايگاه منحصر به فرد نيروي انساني در موقعيت رقابتي هر سازمان ، نگار شبکه را بر آن مي دارد تا به نيروي انساني به عنوان با ارزش ترين سرمايه سازماني نگاه كند. فرصت های شغلی در گروه شرکت های نگار شبکه به شما کمک می کند به رویاهای خود رنگ واقعیت دهید. ما بهترین شرایط را برای رشد و شکوفایی توانایی های "افراد مناسب" فراهم می کنیم و به عملکردهای استثنایی کارکنان پاداش می دهیم. در صورتي كه تمايل به همكاري با گروه شرکت های نگار شبکه داريد لطفا فرم ذیل را دانلود نموده و پس از تکمیل اسکن نموده و آن را به آدرس Info@Negarnet.Net ارسال نمایید و منتظر تماس اين شركت جهت مراحل بعدي و مصاحبه باشيد.
دانلود فرم استخدام