آدرس

دفتر مرکزی : قزوین ، بلوار شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، جنب شرکت شهرکهای صنعتی استان ، پلاک 160/1
خط ویژه:3350040 - 0281
فروشگاه : قزوین ، چهار راه بلوار شمالی ، روبروی بانک پاسارگاد ، فروشگاه رایانگار
تلفن :3364477 - 3321337  - 0281
دفتر خدمات پشتیبانی و بانکداری الکترونیکی : چهار راه بلوار شمالی ، روبروی بانک پاسارگاد ، کوچه مهدیخانی ، پلاک 4
تلفن : 9 - 3365808 - 0281
 دفتر تهران : خیابان شریعتی ، بالاتر از ملک ، پلاک 545
خط ویژه : 88451556  - 021
دفتر بندر عباس : کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی، منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ، جنب آلومینیوم هرمزال
دفتر قم : خیابان توحید ( نیروگاه ) ، کوچه ملایی ، پلاک 21


پست الکترونیک

رئیس هیئت مدیره : Chairman@negarnet.net
مدیر عامل : Ceo@negarnet.net
بازرگانی : Sales@Negarnet.net
فنی : Technical@Negarnet.net
روابط عمومی : Info@Negarnet.net
بانکداری الکترونیکی : Pos@Negarnet.net