مجوزها و تقدیرنامه ها

حسن اجرای تعهدات

• لوح تقدیر واحد خدمات مهندسی نمونه استانی در سال 1391
• لوح تقدیر واحد خدمات مهندسی نمونه استانی در سال 1388
• لوح تقدیر واحد خدمات مهندسی نمونه استانی در سال1386
• لوح تقدیر واحد خدمات مهندسی نمونه استانی در سال 1385
• حسن اجرای کار از اداره کل راه و ترابری
• حسن اجرای تعهدات از سازمان صنایع و معادن
• حسن اجرای کار در پروژه ی شبکه سازمان انتقال خون از شرکت پردیس تک
• حسن اجرای کار از سازمان انتقال خون (سال 1387)
• حسن اجرای کار پروژه ی شبکه ی فیبر نوری از ریخته گری ایران خودرو
• حسن اجرای همکاری بانک سپه استان قزوین
• حسن اجرای پروژه های شهرداری
• حسن اجرای خدمات از کارخانجات چرخ خیاطی ایران (کاچیران)
• حسن اجرای تعهدات از شرکت مخابرات
• حسن اجرای تعهدات از گروه کارخانجات مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)
• حسن اجرای تعهدات از دانشگاه علوم پزشکی
• حسن اجرای تعهدات از اتاق بازرگانی
• حسن اجرای تعهدات از اداره کار